SEKILAS INFO
: - Senin, 22-04-2024
  • SMPN 262 JAKARTA MEWUJUDKAN GENERASI BERAKHLAK MULIA, CERDAS, DAN DEMOKRATIS MENGAKAR PADA BUDAYA BANGSA SERTA MAMPU BERSAING DI ERA GLOBAL.       |
  • SELAMAT DATANG DI SMPN 262 JAKARTA       |
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SEKOLAH

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SEKOLAH

KECERDASAN BERFIKIR  AKAN TERCERMIN PADA  AKHLAK YANG MULIA

KECERDASAN BERFIKIR AKAN TERCERMIN PADA AKHLAK YANG MULIA

KESUKSESAN ADALAH BUAH DARI KERJA KERAS

KESUKSESAN ADALAH BUAH DARI KERJA KERAS

MENYERAP PENGETAHUAN MELALUI INSTRUMEN TEKNOLOGI

MENYERAP PENGETAHUAN MELALUI INSTRUMEN TEKNOLOGI

MELAKSANAKAN LAYANAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

MELAKSANAKAN LAYANAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

MOTTO SMPN 262

MOTTO SMPN 262

SMPN 262 SEKOLAH RAMAH ANAK

SMPN 262 SEKOLAH RAMAH ANAK

Pendidik & Tenaga Kependidikan

PETA SEKOLAH